نویسنده = محمود لاری دشت بیاض
ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 39-54

یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ کبری بابائی


تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 53-70

فاطمه صراف؛ حسین روخ چکار؛ پارسا پرتوی


عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 103-120

ابراهیم محمدی؛ مصطفی کاظم نژاد؛ بهزاد سلطان‌کریمی


پاردایم‌های فکری حسابداری

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 47-60

سحر سپاسی؛ مرتضی بیات؛ زهرا میر اشرفی


تقلب و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 5-18

شکراله خاجوی؛ رضا تقی زاده؛ محمد صادق‌زاده مهارلوئی


مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 19-34

محمد کاشانی پور؛ مرتضی کاظم پور؛ فروغ اسماعیل بیگی


بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 17-30

صابر شعری آناقیز؛ مسعود حسنی القار


فرضیه‌ها و پیامدهای تغییر حسابرس

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 69-84

ابولقاسم مسیح آبادی؛ حجت اله آتشی گلستانی


بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 85-96

هوشنگ صدیقی؛ عبدالله پاکدل


سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی: مطالعه تجربی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 14-29

مصطفی کاظم نژاد؛ محمد حسین ستایش؛ محمد هادی حسینی صرانی؛ محمد تشکری جهرمی


رفتار اخلاقی حسابداران تفاوت های بین عقاید و عمل

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 50-69

محمود لاری دشت بیاض؛ حمید خادم؛ امین رستمی؛ عباس لاری دشت بیاض


تئوری نمایندگی، شکل قرارداد پاداش و مدل های چند دوره ای نمایندگی

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 82-97

مهدی فیل سرائی؛ حجت اله آتشی گلستان


بررسی تاثیر چرخه عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 32-49

زینب خدائی قیه چمن؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآور نهندی