بررسی تطبیقی نحوه برگزاری دوره‌ی دکتری حسابداری در ایران و دانشگاه‌های برتر دنیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام- عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران

چکیده

دوره دکتری حسابداری آخرین مقطع تحصیلات آکادمیک حسابداری است که فارغ التحصیلان آن افراد موثری در حرفه‌ی حسابداری خواهند بود و به عنوان جزئی از بدنه‌ی آکادمیک حسابداری به جریان پژوهش‌های آتی در این حوزه شکل خواهند داد. از سوی دیگر در سال‌های اخیر تعداد دانشجویان ورودی به مقطع دکتری افزایش چشمگیری داشته و همزمان تعداد دانشگاه‌های برگزار کننده دوره‌ی دکتری نیز افزایش یافته است، بنابراین برنامه‌ریزی و نظارت مستمر بر نحوی برگزاری دوره‌ی دکتری حسابداری امری لازم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر پایه همین موارد در اواخر سال 1394 برنامه درسی دوره ی دکتری حسابداری پس از 23 سال مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات قابل توجهی در نحوه برگزاری این دوره لحاظ شد، فارغ از میزان آمادگی دانشگاه‌های کشور از لحاظ وجود اساتید متخصص جهت برگزاری دوره دکتری بر اساس الزامات این برنامه، پژوهش حاضر با یک نگرش تطبیقی به بررسی میزان انطباق دوره دکتری حسابداری در ایران و دانشگاه‌های برتر دنیا پرداخته و میزان هم‌سویی برنامه جدید را با آنچه در سطح دنیا در حال برگزاری است، مورد بررسی قرار می‌دهد. در مجموع به نظر می‌رسد برنامه درسی جدید تا حد زیادی محتوای دروس دکتری حسابداری را به آنچه در حال حاضر در دانشگاه‌های برتر دنیا تدریس می‌شود نزدیک کرده و از حیث عنوان دروس و محتوای آن از هماهنگی بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها