مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

امروزه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها، بخش جدایی‌ناپذیر ادبیات تجارت در دنیا تلقی می‌شود. مسئولیت‌پذیری اجتماعی، در یک جمله به معنای بررسی تأثیر فعالیت‌های سازمان بر جامعه است و با بیکاری، فقر، آلودگی زیست‌محیطی و مسائل اجتماعی دیگر در ارتباط است. اما، این نکته حائز اهمیت است که آیا صنعت بانکداری به این بحث توجه می‌کند و تا چه اندازه برای بانک‌ها ضرورت دارد که به اجرای این مسئولیت‌ها بپردازند. ازاین‌رو، برای ارائه درک مناسبی از به‌کارگیری مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری، در مقاله حاضر، ابتدا اهمیت این موضوع در صنعت بانکداری و سپس، این مفهوم در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان و مدل‌های به‌کارگیری آنها، بررسی شد. در نهایت، پس از مرور مدل‌ها و مطالعات این حوزه، مشخص شد که بانک‌های آمریکایی در بحث مسئولیت‌پذیری اجتماعی به مراتب موفق‌تر از بانک‌های فعال در کشورهای استرالیا، انگلیس و رومانی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها