دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، دی 1393 
الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان درقبال پیشگیری از تقلب

صفحه 4-17

علی اکبر عرب مازار؛ محمود صمدی لرگانی؛ محسن ایمنی


تعدیلات سنواتی: نوع، علل و واکنش بازار سرمایه

صفحه 30-45

امید پورحیدری؛ رحمت اله هوشمند زعفرانیه


معیارهای تجربی کیفیت سود

صفحه 46-69

قاسم بولو؛ مسعود حسنی القار