معیارهای تجربی کیفیت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه بزرگمهر قاینات

10.22034/iaas.2014.103527

چکیده

سود حسابداری مهمترین و اصلی­ترین منبع اطلاعات مختص شرکت است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایرین، سود و اجزای آن را به طرق مختلف و برای مقاصد متفاوت جهت ارزیابی دورنمای جریان های نقدی سرمایه گذاری ها یا وام های اعطائی استفاده می کنند و برای اخذ تصمیمات سرمایه­گذاری، به سود بیش از هر معیار دیگری توجه می­کنند.
وقوع بحران­های مالی، اعتبار سامانه گزارشگری مالی در جلب اعتماد سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان را خدشه­دار ساخت. به دنبال این بحران­ها پژوهشگران و تحلیلگران مالی توجه را از تأکید صرف بر سود به کیفیت سود معطوف کردند. ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان صورت­های مالی در امر قضاوت درباره قطعیت سود جاری و پیش بینی سودهای آتی کمک می کند. از آنجا که کیفیت سود مفهومی بر پایه محتوا است، لذا امکان ارائه تعریفی جامع از آن وجود ندارد و برای اندازه­گیری آن از معیارهای متفاوتی استفاده می­کنند. این مقاله ضمن تبیین مهمترین معیارهای تجربی کیفیت سود در ادبیات موضوعی به معرفی مهمترین مدل­های آن سازه­ها می­پردازد.

کلیدواژه‌ها