الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان درقبال پیشگیری از تقلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

3 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد رشت

10.22034/iaas.2014.103523

چکیده

تقلب و رسوایی‌های مالی در سال‌های اخیر و این منجر به سقوط شرکت‌های بزرگ و کاهش یافتن اعتماد مردم به بنگاه‌های اقتصادی و حرفه (مخصوصاً حسابرسی) گردید. لذا حرفه و قانون‌گذاران به مقابله با این نقایص با وضع قوانین و مقررات، برخواستند. پس از بررسی‌های انجام شده توسط انجمن‌های حرفه‌ای مانند انجمن حسابداران خبره امریکا (AICPA) و انجمن حسابداری امریکا (AAA) به این نتیجه رسیدند، تقلب امری است که همیشه می‌تواند وجود داشته باشد و هنگامی بروز آن کاهش می‌یابد که همه ارکان سازمان، علی‌الخصوص مدیریت در جهت مبارزه با این امر ضد‌اخلاقی حرکت نمایند.
مدیریت با تعیین اهداف، سیاست‌ها و در پیش گرفتن رویه‌های مناسب و انتصاب افراد لایق و صالح و ... توان این‌را دارد که موثرترین و مهم‌ترین رکن در تشخیص، پیشگیری و کشف تقلب باشد. حسابرسان، نیز دارای نقش کنترلی می‌باشند و می‌توانند جهت کمک به مدیریت در برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تقلب نقش بسزائی داشته باشند. درعین حال مدیریت عامل کلیدی جلوگیری از تقلب تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها