دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 5-110 
سیر تکاملی هزینه‌یابی محصولات و خدمات

صفحه 5-22

سید حسین سجادی؛ حامد اناری قره‌قشلاقی؛ محمد ابراهیم بابایی ورنوسفادرانی