سیر تکاملی هزینه‌یابی محصولات و خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله به بررسی ویژگی‌ها، مزیت‌ها و معایب هریک از سیستم‌های هزینه‌یابی سنتی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی ، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا و عملگرا همراه با بیان دلایل سوگیری به سمت هریک از سیستم‌های هزینه‌یابی مزبور می‌پردازد. در راستای بهبود مدل هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت سنتی، کپلن و اندرسون (2004) موفق به ابداع یک مدل ساده شده پیش از اجرا مدل هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت سنتی به نام هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا شدند. این مدل با وجود مزیت‌های متعدد، به دلیل معایب خاص خود، موجب شد که محققان به سمت مدل‌های هزینه‌یابی دیگری از جمله هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت عملگرا سوق یابند. با این وجود، مفید بودن هر سیستم باید بر مبنای مزیت‌ها و عیب‌های آن در شرایط مختلف تعیین شود. از آن گذشته، هیچ سیستم هزینه‌یابی کامل نبوده و در طی زمان با توجه به شرایط دچار تغییر می‌شود.­

کلیدواژه‌ها