دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1391 
تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام

صفحه 4-15

علی اکبر عرب مازار؛ محمود صمدی لرگانی؛ میثم کاویانی؛ نوید صمدی لرگانی؛ محسن ایمنی


مدل هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا

صفحه 32-47

سید احمد خلیفه سلطانی؛ مقصود میرزایی کلانی