بررسی رابطه‌ی بین اجزای اقلام تعهدی و بازده سهام با تاکید بر نقش حساب‌های در یافتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، حسابدار رسمی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور بهشهر، حسابدار

10.22034/iaas.2012.105392

چکیده

هدف اصلی این نوشتار تعیین رابطه­ی بین اجزای اقلام تعهدی و بازده سهام با تاکید بر نقش حساب­های دریافتنی است. در این جستار، با استدلال­هایی نشان داده شده است که  در نبود گزارش­گری مالی متقلبانه، حساب­های دریافتنی یک قلم تعهدی پولی با علامت­های قابل اتکا درباره­ی جریان­های نقدی آینده است. سرمایه­گذاران نیز دریافته­اند که این قلم، از اقلام تعهدی دیگر ارزشمندتر است.  نتایج آزمون­های تجربی با استفاده از  اطلاعات مربوط به نمونه­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره­ی  1381 تا 1388 حاکی از وجود رابطه­ی مثبت و معنی­دار میان اجزای سود، به ویژه جریان­های نقدی عملیاتی و حساب­های دریافتنی به عنوان یک قلم تعهدی و بازده سهام است.

کلیدواژه‌ها