کلیدواژه‌ها = ارزش شرکت
تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

فاطمه صراف؛ فاطمه بشارت پور؛ محمدامین علی اکبری؛ رویا پرتوی


تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 21-36

فاطمه صراف؛ فاطمه بشارت پور؛ محمدامین علی اکبری؛ رویا پرتوی


بررسی تاثیر تجدید ارائه سرفصل‌های اصلی صورت سود وزیان بر ارزش شرکت‌

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 48-63

مهدی ناظمی اردکانی؛ زهره عارف منش؛ زهرا جعفری باوریانی


مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 34-47

عبدالمهدی انصاری؛ نسرین یوسف زاده؛ زهرا زارع