مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ولی‌عصر (عج)

2 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه ولی‌عصر (عج)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه ولی‌عصر (عج)

10.22034/iaas.2013.105418

چکیده

روش‌های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه‌ی حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تامین مالی به روش‌های مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت می‌گیرد و شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تامین کنند. هدف اصلی شرکت‌ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه‌سازی ثروت سهامداران است و بدین منظور از روش‌هایی استفاده می‌کنند که آن‌ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. این مقاله به مروری بر نظریه‌های موجود در زمینه‌ی ساختار سرمایه پرداخته است. نظریه‌های ساختار سرمایه به دو بخش کلی نظریه‌های سنتی و نوین تقسیم می‌شوند. به طور کلی کانون توجه همه این نظریه‌ها به تاثیر نوع منبع تامین مالی بر ارزش شرکت بر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها