دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تیر 1395 
حسابداری فرامتغیر

صفحه 4-15

سید حسین سجادی؛ یحیی شیری؛ ناهید محمدی


حسابداری محیط زیست

صفحه 32-47

محمدرضا مهربان پور؛ محمد جندقی قمی؛ رحیم اقدام؛ حسین قربانی


بررسی تاثیر تجدید ارائه سرفصل‌های اصلی صورت سود وزیان بر ارزش شرکت‌

صفحه 48-63

مهدی ناظمی اردکانی؛ زهره عارف منش؛ زهرا جعفری باوریانی


حسابرسی مشترک و پیامدهای استفاده از آن

صفحه 64-83

قدرت‌اله حیدری‌نژاد؛ جواد نیک کار