نویسنده = حسن همتی
ارائه الگوی ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداری مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 5-20

حسن همتی؛ اسفندیار ملکیان؛ یحیی کامیابی


تئوری نمایندگی و جرایم مالی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 37-52

حسن همتی؛ محمد علی دهستانی؛ علی فاضل یزدی


رابطه ابعاد فرهنگی با ارزشهای عدالت و بی طرفی در سیستم های مالیاتی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 36-53

حسین پناهیان؛ حسن همتی؛ سعید شیپوریان


کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 60-73

حسن همتی؛ ناصر پرتوی؛ محمد زین العابدینی