حسابداری بین‌الملل و کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/iaas.2016.99169

چکیده

علی رغم اینکه استانداردهای گزارشگری مالی بین­المللی سری جهانی از استانداردهای حسابداری بوده و اصولاً باید تفاوت­های موجود در کشورهای مختلف را پوشش دهد، اما از این منظر در سطح جهان به شدت مورد بحث و نقد قرار دارند. در این تحقیق چالش­های مذکور به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و بر اساس مطالعات و تجربیات محققان دیگر، بر فرآیند اجرای استانداردهای بین­المللی در این کشورها تأکید می­شود. در تحقیق حاضر سعی شده ضمن بیان دلایل اتخاذ استانداردهای بین­المللی توسط کشورهای در حال توسعه، عمده­ترین علل ناکارآمدی، موانع و محدودیت­های اجرا نیز بیان شود. مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه و مبانی نظری ذکر شده در تحقیق نشان می­دهد که در اکثر کشورهای در حال توسعه، فقدان آموزش کافی و مکانیزم­های اجرایی مناسب و هم­چنین وجود نفوذ سیاسی شدید و حرفه حسابداری ناکارآمد از مهم­ترین مشکلات در پذیرش و اجرای مناسب استانداردهای بین­المللی است.     

کلیدواژه‌ها