نقش و اهمیت کمیته‌های حسابرسی، پاداش و معرفی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه حسابداری،دانشگده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22034/iaas.2022.149714

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت و آشنایی بیشتر با اهمیت و نقش کمیته­های هیئت­مدیره به ویژه کمیته پاداش و ضرورت ایجاد آن انجام شده است. اطلاعات مـورد نیـاز از متون و مقالات معتبر علمی به روش کتابخانه­ای جمـع­آوری شـده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که تشکیل کمیته­های هیئت­مدیره مزایای بسیار زیادی ازجمله مسئولیت­پذیری، دانش تخصصی، پاسخگویی، تعدیل قدرت مدیرعامل، کاهش پیچیدگی فعالیت­های تجاری، کاهش مشکلات هماهنگی و ارتباطات، اتخاذ تصمیمات کارآمدتر دارد. این موارد سبب افزایش اثربخشی و کارایی هیئت­مدیره و درنهایت تقویت سیستم حاکمیت شرکتی می­شود. همچنین کمیته پاداش می­تواند با تخصیص بهینه پاداش و شفافیت روند پاداش پرداختی به مدیران، نگرانی­های سهامداران در مورد میزان پاداش پرداختی به مدیران و رفتار فرصت‌طلبانه آن­ها را رفع کند. بنابراین با توجه به پیچیدگی و تخصصی شدن فعالیت­های تجاری لازم است توجه بیشتری به کمیته­های هیئت­مدیره، به‌ویژه کمیته پاداش شود.

کلیدواژه‌ها