تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استاد حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حسابداری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22034/iaas.2021.134547

چکیده

هدف:  هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن به­منظور تبیین آثار آن در صورت­های مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار  ایران است.
روش: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که در آن به تحلیل  و تفسیر انواع تقلب در صورت­های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن پرداخته شده است.یافته ها: در دنیای رقابتی امروز سازمان‌ها با حجم زیادی از داده‌ها مواجهند و یکی از موضوعات مهمی که لازم است به آن توجه اساسی شود بحث تقلب در صورت‌های مالی می‌باشد، زیرا آن باعث عدم وجود شفافیت در مورد عملیات شرکت شده و زمینه مواردی چون سوءاستفاده از دارایی‌ها، از بین‌ رفتن اعتبار شرکت و ... می‌شود.
نتیجه گیری: رویکردهای کشف تقلب به­طور کلی شامل رویکردهای فرایندکاوی و شبکه‌های بیزی جهت کشف تقلب کالا و اوراق بهادار؛ رویکردهای شبکه‌های بیزی، الگوریتم ژنتیک و ... جهت کشف تقلب در صورت‌های مالی؛ رویکردهای یادگیری ماشین، درخت تصمیم‌گیری و ... جهت کشف تقلب کارت‌های اعتباری و رویکرد رگرسیون لجستیک جهت کشف تقلب بیمه می‌باشد. درنتیجه تمامی اقشار درگیر جهت کشف تقلب نیاز به این ابزارها و رویکردها دارند تا به‌موقع تقلبات را کشف کرده و به مدیران اطلاع دهند تا آنها را پیگیری و برطرف نمایند. علاوه بر این لازم است حسابداران، حسابرسان و مدیران با رویکردهای نوین کشف تقلب جهت تحلیل کلان‌داده آشنا شده و بدین وسیله به تحلیل کلیه علائم خطر مرتبط با کشف تقلب پرداخته تا به نتیجه معقولانه و شفاف‌تری دست یابند.

کلیدواژه‌ها