دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی: رویکرد جامع عملی برای شناخت و گزارشگری دارایی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ایلام

10.22034/iaas.2021.134546

چکیده

بسیاری از تحولات بخش عمومی نظیر بکارگیری حسابداری تعهدی، تحولات بودجه­بندی، ارتقای پاسخگویی و راهبری بهتر تحت لوای مدیریت عمومی نوین و مدیریت مالی عمومی نوین رخ داده است. در این راستا ارائه خدمات با کیفیت مناسب به شهروندان در مبادلات برای منابع مالی دریافتی، نیز نیازمند ایجاد محیطی برای مدیریت مالی عمومی پیشرفته و حرفه­ای است. پاسخ­گویی برای مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی به وجود یک سیستم حسابداری و گزارشگری که اطلاعات مربوطی برای اهداف مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی تهیه می­کند، بستگی دارد. لیکن علیرغم تلاش­های انجام شده در طی سه دهه گذشته، همچنان پرسش­ها و بحث­های حل­نشده­ای در رابطه با حسابداری دارایی­های سرمایه­ای دولتی وجود دارد. اغلب مطالعات بر شناخت برخی از دارایی­های خاص نظیر دارایی­های میراث ملی و دارایی­های نظامی تمرکز نموده­اند، برخی دیگر، رویکردی جامع برای رفتار با دارایی­های سرمایه­ای اتخاذ کرده­اند. مطالعه حاضر به روش کتابخانه­ای انجام شده است، لذا از طریق مطالعه و بررسی نوشتارهای تخصصی موجود اقدام به بررسی ابعاد موضوع نموده است. بر این اساس ضمن مرور طبقه­بندی دارایی­های سرمایه­ای دولتی و ضرورت و اهمیت شناخت آنها و انجام مطالعه تطبیقی دارایی­های سرمایه­ای دولتی در کشورهای منتخب، رویکرد جامع حسابداری دارایی­های سرمایه­ای کریستینز و هم­پژوهان(2012) و نهایتا رویکرد جامع عملی آئودا (2016) را در این زمینه مطرح و مرور می­کند.

کلیدواژه‌ها