مدل پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL) در سازمان امور مالیاتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

2 عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه الزهرا (س)

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/iaas.2020.128137

چکیده

با توجه به قابلیت­ها و ویژگی­های منحصربه­فرد زبان گزارشگری تجاری توسعه­پذیر (XBRL)، بکارگیری آن در سازمان­ها، منافع و مزایای بسیاری دارد. لذا پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی مدل­های اساسی پذیرش فن­آوری­های نوین، مدل مناسب پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه­پذیر (XBRL) توسط کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را به­عنوان پیش­شرط استفاده و بکارگیری آن در سازمان متبوع، شناسایی نماید. سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان رکن اجرایی نظام مالیاتی، نقش مهمی در تحقق درآمدهای مالیاتی دارد و بی­شک پذیرش و بکارگیری فن­آوری­های پیشرفته از جمله زبان گزارشگری تجاری توسعه­پذیر (XBRL) موجب بهبود عملکرد کارکنان آن سازمان و متعاقبا افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نتیجه تحقق اهداف کلان اقتصادی می­شود. لذا انتظار می­رود که کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور پذیرای زبان گزارشگری تجاری توسعه­پذیر (XBRL) باشند و با توجه به مدل پذیرش فن­آوری (TAM) عامل اصلی پذیرش این فن­آوری نوین از دید کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، سودمندی ادراک شده در نتیجه تاثیر مثبت آن بر خصوصیات کیفی اطلاعات باشد. 

کلیدواژه‌ها