رابطه بین جنسیت مدیریت و افشای سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت،تهران،ایران

2 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

10.22034/iaas.2020.128135

چکیده

در سال‌های اخیر ورود زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی گسترش روزافزونی داشته است. حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی و در کنار مردان این تصور را ایجاد می‌کند که کدام‌یک می‌تواند نقش و مسؤولیت‌های خود را در زمینه‌های مختلف بهتر از دیگری ایفا کند. حرفه حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نبوده به‌طوری‌که می‌توان گفت ورود زنان به این حرفه نیز افزایش چشم‌گیری داشته است و بالطبع عامل جنسیت و تأثیر آن در موضوعات مختلف حسابداری موردتوجه بسیاری از محققین حسابداری قرارگرفته است. با توجه به مسؤولیت خطیر حسابداران و پاسخگویی آنان در برابر اقشار مختلف جامعه میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی حسابداران ازجمله موضوعاتی است که قابل‌بررسی و تعمق است. با توجه به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان زن حسابداری در مقاطع مختلف تحصیلی به‌ویژه تحصیلات تکمیلی و علاقه زنان به حضور در نقش‌های اجتماعی، نیاز به شغل‌هایی متناسب با سطح تحصیلات آنان ضروری می‌باشد. باوجود توانایی‌های بالقوه زنان در رشته حسابداری، بسیاری از این توانایی‌ها به دلایل مختلف در محیط‌های کاری به فعلیت نرسیده و زنان نتوانسته‌اند جایگاه شایسته‌ای در حرفه پیدا نمایند. بدین منظور برای اجرای این تحقیق، 130 شرکت برای دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب شدند و از رویکرد داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری بین جنسیت مدیریت و افشای اجزای مختلف سرمایه فکری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها