مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیش‌بینی سود توسط سرمایه‌گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دکتری حسابداری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/iaas.2020.112772

چکیده

هدف این تحقیق مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیش­بینی سود توسط سرمایه­گذاران می­باشد که ادبیات موضوع را با بررسی دو دلیل که ممکن است توانایی سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی سود آینده را کاهش دهد، بسط می­دهد. اولاً، با توجه به نظریه­های نمایندگی و ذینفعان که انگیزه مدیریت برای انجام فعالیت­های مسئولیت اجتماعی شرکت­ها را توضیح می­دهند، اهداف شرکت‌ها برای ارائه فعالیت­های مسئولیت اجتماعی به‌طور معمول متنوع می­باشد؛ بنابراین مشخص نمودن شاخص­های سرمایه­گذاران برای پیش‌بینی میزان بازده مورد نیاز براساس منابع اختصاص یافته به فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی، دشوار است. ثانیاً، منابع اختصاص یافته به فعالیت­های مسئولیت اجتماعی شرکت­ها غیرقابل مشاهده هستند، زیرا هزینه­های این فعالیت­ها معمولاً با فروش، هزینه‌های عمومی و اداری جمع می­شود؛ همچنین اطلاعات کافی برای سرمایه‌گذاران به‌منظور اندازه‌گیری منابع صرف شده در فعالیت­های مسئولیت اجتماعی وجود ندارد. با توجه به این‌که ارائه اطلاعات در رابطه با سودهای پیش­بینی شده شرکت، بر تصمیم‌گیری ذینفعان تأثیرگذار است انتظار می‌رود شرکت‌هایی که نسبت به رعایت شاخص­های مسئولیت اجتماعی اقدام می­کنند، در راستای توجه به پاسخگویی به سهامداران و سایر ذینفعان، در پیش­بینی سود دقت لازم و کافی را در جهت حفظ حقوق ذینفعان داشته باشند و جانب‌داری و قضاوت­های شخصی خود را در پیش­بینی سود به حداقل برسانند. در نهایت، شدت فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت، توانایی سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی سود آتی را کاهش می­دهد و تعیین هزینه­های مسئولیت اجتماعی شرکت توسط هزینه­های فروش، عمومی و اداری، باعث کاهش توانایی سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی سود آتی می­شود.

کلیدواژه‌ها