عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا(س)

3 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا(س) و هیئت علمی دانشگاه پیام نور

10.22034/iaas.2013.105421

چکیده

صندوق سرمایه­گذاری مشترک، نهاد مالی تخصصی است که با وجوه اخذشده از سرمایه‌گذاران، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نموده و در مقابل، واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به آنان واگذار می‌نماید. هر واحد سرمایه­گذاری صندوق، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق، به نمایندگی از سرمایه­گذاران خریداری کرده و اداره می‌نماید. صندوق های مشترک سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده می شوند که در سالهای اخیر به جایگاه ویژه ای در این بازار دست یافته اند. قابلیت بازخرید سهام بوسیله صندوق یا به عبارت دیگر نقدینگی بالای واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها، تنوع فعالیت ها براساس اهداف سرمایه گذاران، استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد، کاهش هزینه های معاملات، تنوع بخشی و کاهش ریسک سرمایه گذاری از جمله مزیت هایی است که باعث جلب نظر مردم به سوی سرمایه گذاری در این صندوق ها شده است. با توجه به نقش مهم این صندوق ها در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه، ارزیابی عملکرد این نهاد مالی مساله حائز اهمیتی است و مورد توجه بسیار محققان حسابداری واقع شده است. در این مقاله معیارهای مختلفی که محققان برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری استفاده نموده اند، معرفی و طبقه بندی شده اند . همچنین تحقیقات انجام شده در این زمینه در بازارهای توسعه یافته که صندوق های سرمایه گذاری پیشینه قوی دارند ، در کشورهایی که این نهاد مالی و بازار سرمایه آنها جوان هستند و کشورمان ایران مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها