سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

10.22034/iaas.2013.105419

چکیده

با به وجود آمدن رایانه، بسیاری از ابعاد زندگی انسان دچار تحول و دگرگونی شده است. کاربرد رایانه در بسیاری از علوم و دانش‌ها روز به روز گسترش یافته و حسابداری نیز  از این تغییرات بی‌نصیب نمانده است. از این میان سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، به دلیل تعامل مستقیم و پیوستگی‌اش با رایانه دارای جایگاه ویژه‌ای است. با پیشرفت در تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی، داده‌های معاملات به شکل الکترونیکی ضبط می‌شود و اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری روز به روز افزایش پیدا می‌کند. همچنین تئوری‌های سازمانی که انسان‌ها و روابط ما بین آن‌ها را مدنظر قرار می‌دهد، در این چند دهه دچار تغییرات شگرفی شده است. تا آن‌جا که نرم‌افزارهای خاصی برای بررسی روابط اشخاص با یکدیگر و نقش آن‌ها در درون سازمان نیز به وجود آمده است. با توجه به این‌که پژوهش‌های حسابداری در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و نقش افراد درون سازمان در داخل ایران جایگاه شایسته خود را به دست نیاورده است، این پژوهش به دنبال معرفی فرصت‌های موجود برای پژوهش در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و نقش افراد در درون آن با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها