نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز

10.22034/iaas.2012.105383

چکیده

پاسخگویی با حسابداری، از بدو پیدایش دولت­ها رابطه داشته است. در این رابطه، حسابداری نقش اساسی در ایفا و ارزیابی پاسخگویی به عهده دارد. پاسخگویی نیز به عنوان مبنا و شالوده حسابداری در نظر گرفته می­شود. در سال‌های اخیر، روش‌های پاسخگویی جدیدی، از جمله پاسخگویی مبتنی بر وب و پاسخگویی آنلاین، به وجود آمده است. از سوی دیگر، وجود دیدگاه­های متفاوت از جمله دموکراتیک، قانونی و آموزشی باعث شده تا نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی تحت تاثیر افکار عمومی قرار گیرد. در این مقاله، نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی‌ از منظر دیدگاه­های مختلف بیان می‌شود. در دیدگاه دموکراتیک، حسابداری و پاسخگویی باید به طور موثر فعالیت‌های دولت را به زنجیره واگذاری مسئولیت‌ها مرتبط کنند. در دیدگاه قانونی، ضروری است تا از طریق اطلاعات حسابداری مبتنی بر پاسخگویی، سوء استفاده از حقوق عمومی ‌کشف و یا از آن جلوگیری شود. در دیدگاه آموزشی، کارایی پاسخگویی دولت وابسته به کارایی سیستم حسابداری است.

کلیدواژه‌ها