پانزده راهکار پیشنهادی برای افزایش اثربخشی کمیته‌های حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

10.22034/iaas.2012.105362

چکیده

گزارش رسانه­ها و دعاوی حقوقی مطرح‌شده در چند سال اخیر نشان می‌دهد که کمیته‌های حسابرسی در برخی شرکت‌ها کسالت بار، سازش پذیر، سهل‌انگار و کاملاً بی­مسئولیت و وظیفه­نشناس هستند. این امر ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد. برای مثال، به عنوان یکی از دلایل این موضوع می‌توان به سه عضو یک کمیته حسابرسی در کانادا اشاره کرد که برای سال‌های متمادی به خاطر مهارت‌ها و توانایی‌های زیادشان به عنوان اعضای جدید منصوب می­شدند، در حالی که دانش مربوط به عمل به استانداردها و سایر قوانین حسابداری جزء مهارت‌های خاص آنان نبود ]12[
      از وظایف کمیته‌های حسابرسی نظارت بر گزارشگری مالی، مدیریت ریسک، کنترل‌های داخلی، رعایت ضوابط اخلاقیات، مدیریت، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی است. یکی از موضوعاتی که نهادها و مجامع ملی و بین‌المللی حرفه‌ی حسابرسی همواره نگران آن بوده‌اند مسأله اثربخشی کمیته‌های حسابرسی است. هدف این مقاله ارائه پانزده راهکار شامل: تهیه اساسنامه، تعیین صلاحیت‌های افراد، استقلال، گزارشگری به هیئت مدیره، اختیارات کافی، روابط مناسب با مدیریت، مشارکت اعضا، حسابرسی داخلی اثربخش، برنامه‌ریزی و مستندسازی فرایند تصمیم‌گیری، استفاده اثربخش از جلسات، مرور نتایج جلسات قبلی، تهیه خلاصه‌ای از نتایج حاصل در پایان هر جلسه، کنترل اثربخش مدیریت ریسک، رویه مدون برای بحث و مشارکت و بررسی ادواری اثربخشی کمیته حسابرسی، جهت بهبود اثربخشی کمیته‌های حسابرسی است. از این راهکارها، برخی مربوط به خود کمیته حسابرسی و برخی مربوط به سایر عوامل زمینه‌ای در سازمان است که بر اثربخشی کمیته حسابرسی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها