هموارسازی سود، قیمت‌گذاری اشتباه سهام و سرمایه‌گذاری شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر

2 کارشناس ارشد حسابداری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

10.22034/iaas.2014.103536

چکیده

  هدف از انجام این تحقیق مروری بر ادبیات مربوط به هموارسازی سود و تاثیر آن بر رابطه بین قیمت سهام و میزان سرمایه­گذاری شرکتهاست. نتایج تحقیقات پیشین نشان میدهد که هموارسازی سود بر رابطه بین قیمت سهام و سرمایه­گذاری تاثیرگذار بوده و باعث کاهش نیرومندی این رابطه می­شود. هموارسازی سود میتواند منجر به کاهش قیمت­گذاری اشتباه سهام و نتیجتاً  کاهش حساسیت سرمایه­گذاری نسبت به قیمت سهام شود. همچنین یافته­های محققان نشان میدهد که تاثیر هموارسازی سود بر حساسیت سرمایه­گذاری نسبت به قیمت سهام در شرکتهای فعال در محیط­های تجاری نامطمئن بیشتر است.

کلیدواژه‌ها