نگاهی به الگوریتم بهینه‌سازی توده ‌ذرات در بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

10.22034/iaas.2015.103469

چکیده

امروزه الگوریتم­های مبتنی بر هوش­جمعی در تمام زمینه­ها از جمله امور مالی و حسابداری راه پیدا کرده است. می­توان اظهار داشت قابلیت پیش­بینی بالا، خطای کم، سادگی، سرعت فرایند و مواردی از این دست، امکان دستیابی به جواب بهینه را فرآهم می‌کند و همین امر سازگاری آن را در زمینه­های مختلف به وجود می­آورد. این پژوهش به بررسی الگوریتم بهینه­سازی ­توده ­ذرات[1](PSO) در حسابداری می­پردازد. پس از بیان ساختار این الگوریتم، ویژگی­ها و مزایای مهم بیان شده و با درنظر گرفتن کاستی­های احتمالی این الگوریتم، راه­حل­های مختلف جهت بهبود آن، پیشنهاد شده ­است.[1]-Particle Swarm Optimization (PSO)

کلیدواژه‌ها