مبانی روش‌شناختی تدوین استانداردهای حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز و حسابدار رسمی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه حسابداری

10.22034/iaas.2015.103448

چکیده

تهیه و ازایه استانداردهای حسابداری مالی مورد پذیرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیعی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیم­های نهادهای تدوین­کننده استاندارد بر توزیع ثروت تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، انتخاب نوع استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه حل­های پیشنهادی در متون حسابداری، بکارگیری اصول توزیع است. مسئله انتخاب اصل توزیع مناسب به گونه­ای که توزیع مجدد ثروت میان استفاده­کنندگان به بهترین شکل باشد، یکی از مشکلات نهادهای تدوین­کننده استاندارد است. در این پژوهش، مسئله انتخاب اصول توزیع مناسب توسط استانداردگذار مورد بحث قرار می­گیرد.
بر اساس نتایج پژوهش انتخاب قطعی بین این دو اصل، حداقل در زمینه اطلاعات موجود در مورد نمایندگان بازار اوراق بهادار، غیرممکن به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها