نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه بجنورد

10.22034/iaas.2015.103447

چکیده

این مقاله به بررسی یک نوآوری مهم در حسابداری دولتی می پردازد. نوآوری مذکور  بکارگیری  سیستم  حسابداری و بودجه بندی منابع در مبنای تعهدی است. این مطالعه از منظر تئوری انتشار راجرز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بکارگیری این سیستم طی  6 مرحله: شرایط پیش زمینه، دانش ، متقاعد سازی ،تصمیم گیری ، پیاده سازی و تایید توضیح داده شده است. در  برخی کشورها همچون انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند شمالی چنین سیستمی پیاده شده است، اما پیاده سازی آن مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از مشکلات، مربوط به دانش نمایندگان مجلس در استفاده از اطلاعات مالی می باشد.

کلیدواژه‌ها