رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حدود سه دهه از معرفی مفهوم حسابرسی مستمر می­گذرد، اما با وجود پیشرفت­های قابل توجه پژوهشگران در افزایش درک ما از حسابرسی مستمر و همچنین بکارگیری آن در عمل، هنوز چالش­هایی باقی مانده است. بهبود روش اجرای حسابرسی، افزایش همکاری بین حسابرس داخلی و مستقل، تقویت نقش حسابرس داخلی در حاکمیت شرکتی از جمله چالش­هایی هستند که این مطالعه تلاش دارد به آنها در چارچوب جدیدی با رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه پاسخ دهد. ارائه این رویکرد همراه با توجه به سه بُعد ابزارهای حسابرسی، فرایندهای حسابرسی و نقش گروه­های حسابرسی، مشارکت بین گروه­های حسابرسی را در قالب تصویری واحد به نمایش در می­آورد.

کلیدواژه‌ها