کلیدواژه‌ها = فایل‌های مستند قابل حمل(PDF) و زبان برنامه نویسی تحت تحت وب(HTML)
گزارشگری مالی تحت وب

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 20-35

محمد جواد شیخ؛ ایمان حسن زاده