کلیدواژه‌ها = زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر(XBRL)
گزارشگری مالی تحت وب

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 20-35

محمد جواد شیخ؛ ایمان حسن زاده