نویسنده = روشنک خدابخش
بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

روشنک خدابخش؛ الهام اشعری


بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 105-120

الهام اشعری؛ روشنک خدابخش؛ ساناز خمامی