نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار تغییر در استاندارد تاثیر اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‏ها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 91-112]
 • آدام اسمیت تئوری نمایندگی و جرایم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]
 • آموزش حسابداری بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 4-23]
 • آموزش حسابداری نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 17-32]
 • آیین رفتار حرفه ای رفتار اخلاقی حسابداران تفاوت های بین عقاید و عمل [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 50-69]
 • آیین رفتار حرفه‌ای بررسی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 4-13]
 • آئین نامه حق الزحمه حسابرسی بررسی تاثیر الزام آئین نامه حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (جامعه حسابداران رسمی ایران) بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 75-90]

ا

 • ابزارها و تکنیک های کامپیوتری عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 88-103]
 • ابزارها و روش‌های تشخیصی بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 17-30]
 • اتخاذ فناوری توسط حسابرس عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 88-103]
 • اثربخشی عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 103-120]
 • اثر فراگیری بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز) [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 54-69]
 • اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام بررسی رابطه بین عمق بازار و اختلاف بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 5-16]
 • اخلاق راهکارهای اسلامی برای مدیریت سود [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 71-86]
 • اخلاق حرفه ای حسابداری رفتار اخلاقی حسابداران تفاوت های بین عقاید و عمل [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 50-69]
 • ارتباط ارزشی سود ارتباط ارزشی و اطلاعات حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 5-16]
 • ارزشیابی سهام نگاهی به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از منظر تحلیل بنیادی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 31-46]
 • ارزش بازار اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-48]
 • ارزش مبادلات سهام تاثیر اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‏ها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 91-112]
 • ارکان راهبری تاثیر انتخاب ارکان راهبری برقیمت گذاری سهام: مطالعه موردی شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 89-102]
 • استاندارد بهای تمام شده گردش مواد مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 4-19]
 • استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 99-114]
 • استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) جهت افزایش سرعت و شفافیت درگزارشگری مالی شرکتها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 53-62]
 • استراتژی های مالی نقش فرهنگ سازمانی در انتخاب استراتژی های مالی توسط مدیران مالی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 77-92]
 • استقلال حسابرس حضور همزمان حسابرسان در سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکتها افزایش مخاطرات اخلاقی یا افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 96-113]
 • استقلال حسابرس فرضیه‌ها و پیامدهای تغییر حسابرس [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 69-84]
 • استقلال کمیته حسابرسی بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 85-96]
 • اسلام راهکارهای اسلامی برای مدیریت سود [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 71-86]
 • اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) جهت افزایش سرعت و شفافیت درگزارشگری مالی شرکتها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 53-62]
 • اطلاعات حسابداری بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک اعتباری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 53-68]
 • اعتماد بیش از حد مدیریت نقش کمیته حسابرسی در تعدیل ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی با حق الزحمه و تخصص حسابرس [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 55-74]
 • افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نگاهی به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از منظر تحلیل بنیادی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 31-46]
 • افشای داوطلبانه بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 85-96]
 • اقتدارگرایی پیش نیازهای رفتارهای غیر اخلاقی در شرکتها: ویژگی‌های پیروان همدست [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 21-38]
 • اقتصاد سنتی تاثیر عوامل غیر استدلالی در تصمیم گیری های مالی و مدیریت [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 98-109]
 • اقلام تعهدی اختیاری بررسی تاثیر الزام آئین نامه حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (جامعه حسابداران رسمی ایران) بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 75-90]
 • الگوریتم ژنتیک استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 104-123]
 • انحراف پیش بینی سود تاثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه‌‌‌‌ی محافظه‌‌‌‌کاری و انحراف پیش‌‌‌‌بینی سود [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 95-112]
 • اندازه کمیته حسابرسی بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 85-96]
 • اندازه موسسه حسابرسی اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه‌های نمایندگی و روابط سیاسی [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 91-104]
 • انده‌ازه‌گیری عملکرد مقایسه نقش صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود و صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش در اندازه‌گیری عملکرد استراتژیک [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 5-20]
 • انعطاف پذیری مالی رابطه انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت ها [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 30-49]
 • انگیزه‌های حسابداری خارج از ترازنامه حسابداری خارج از ترازنامه: انگیزه‌ها، روش‌ها، پیامدها و راهکارها [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 5-16]

ب

 • بار مالی مدل مفهومی حسابداری نسلی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 56-65]
 • بازی نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 17-32]
 • بازده آزمون تجربی و بررسی امکان استفاده از مدل‎های CAPM سنتی و‎ MCAPM در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 17-36]
 • بازده سهام بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 79-94]
 • بازده سود سهام بررسی تاثیر چرخه عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 32-49]
 • بازرس قانونی حضور همزمان حسابرسان در سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکتها افزایش مخاطرات اخلاقی یا افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 96-113]
 • بحران مالی افشای مسئولیت اجتماعی در عصر بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 70-81]
 • بحران مدیریتی افشای مسئولیت اجتماعی در عصر بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 70-81]
 • بد ‌اخلاقی حسابداری درخت بد‌ اخلاقی حسابداری [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 87-98]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی نحوه برگزاری دوره‌ی دکتری حسابداری در ایران و دانشگاه‌های برتر دنیا [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 5-22]
 • بیش سرمایه گذاری تاثیر رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 71-88]
 • بی‌طرفانه بودن پیش بینی سود بررسی رابطه‌ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بی‌طرفانه بودن پیش‌بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 23-38]
 • بها استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 104-123]
 • بهینه سازی استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 104-123]
 • بورس اوراق بهادار تهران سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی: مطالعه تجربی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 14-29]

پ

 • پاداش تئوری نمایندگی، شکل قرارداد پاداش و مدل های چند دوره ای نمایندگی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 82-97]
 • پارادایم انتقادی پاردایم‌های فکری حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 47-60]
 • پاردایم اثباتی پاردایم‌های فکری حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 47-60]
 • پاردایم تفسیری پاردایم‌های فکری حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 47-60]
 • پاسخگویی بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 66-85]
 • پاسخگویی افشای مسئولیت اجتماعی در عصر بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 70-81]
 • پاسخگویی در قرآن بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 66-85]
 • پیامدهای اقتصادی و اجتماعی درخت بد‌ اخلاقی حسابداری [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 87-98]
 • پیامدهای پیش‌بینی چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 35-52]
 • پیامدها و راهکارهای حسابداری خارج از ترازنامه حسابداری خارج از ترازنامه: انگیزه‌ها، روش‌ها، پیامدها و راهکارها [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 5-16]
 • پتروشیمی بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازرویکرد ترکیبی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 91-108]
 • پژوهش اقدامی بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 4-23]
 • پست تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]
 • پیشایندهای پیش‌بینی چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 35-52]
 • پیش‌بینی سود چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 38-55]
 • پیش‌بینی سود مدیریت چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 35-52]
 • پیش بینی سود هر سهم بررسی رابطه‌ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بی‌طرفانه بودن پیش‌بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 23-38]
 • پیش‌بینی مدیران چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 38-55]
 • پیشگیری و کشف تقلب تقلب در صورت‌های مالی: نیاز به تغییر الگو به سمت حسابداری دادگاهی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 45-60]
 • پویایی پیش نیازهای رفتارهای غیر اخلاقی در شرکتها: ویژگی‌های پیروان همدست [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 21-38]

ت

 • تامین‌مالی مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 21-34]
 • تأمین مالی خارج از ترازنامه حسابداری خارج از ترازنامه: انگیزه‌ها، روش‌ها، پیامدها و راهکارها [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 5-16]
 • تامین مالی خارج از ترازنامه مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 21-34]
 • تجارت اجتماعی تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]
 • تجارت الکترونیک ویژگی های کیفی گزارشات سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مفید بودن کسب و کار الکترونیک در صنعت هتلداری ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 66-79]
 • تحلیل بنیادی نگاهی به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از منظر تحلیل بنیادی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 31-46]
 • تحلیل شبکه‌های اجتماعی تقلب و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 5-18]
 • تخصصی بودن کمیته حسابرسی بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 85-96]
 • تخصص صنعت حسابرس نقش کمیته حسابرسی در تعدیل ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی با حق الزحمه و تخصص حسابرس [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 55-74]
 • تداوم فعالیت شرکت تاثیر افشای محیط زیست، منابع انسانی و اهداف و برنامه های مدیریت بر تداوم فعالیت های شرکت ها [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 50-65]
 • تصمیم گیری مدیران نقش فرهنگ سازمانی در انتخاب استراتژی های مالی توسط مدیران مالی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 77-92]
 • تضاد منافع نقش مدیریت سود و هموار سازی سود در رفتار سیاسی مدیران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 80-95]
 • تعادل بین نسلی مدل مفهومی حسابداری نسلی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 56-65]
 • تعداد تجمیعی تولید بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز) [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 54-69]
 • تعداد جلسات کمیته حسابرسی بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 85-96]
 • تعهد حرفهای تأثیر تعهد حرفه‌ای و رده سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش‌کردن زمان به وسیله حسابرس: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رضایت شغلی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 5-20]
 • تغییر حسابرس فرضیه‌ها و پیامدهای تغییر حسابرس [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 69-84]
 • تقسیم سود سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی: مطالعه تجربی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 14-29]
 • تقلب تقلب و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 5-18]
 • تکانش‌گری پیش نیازهای رفتارهای غیر اخلاقی در شرکتها: ویژگی‌های پیروان همدست [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 21-38]
 • توانایی مدیریتی تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 31-44]
 • توماس هابز تئوری نمایندگی و جرایم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]
 • تئوری تبدیل تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]
 • تئوری ذی نفعان بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 66-85]
 • تئوری علامت دهی بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 5-16]
 • تئوری مشروعیت بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 5-16]
 • تئوری نمایندگی نقش مدیریت سود و هموار سازی سود در رفتار سیاسی مدیران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 80-95]
 • تئوری نمایندگی بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 66-85]
 • تئوری نمایندگی تئوری نمایندگی، شکل قرارداد پاداش و مدل های چند دوره ای نمایندگی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 82-97]
 • تئوری نمایندگی بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 5-16]
 • تئوری نمایندگی بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 39-52]
 • تئوری نمایندگی تئوری نمایندگی و جرایم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]

ث

 • ثبات اهرم جایگاه عامل زمان در سلسله‌مراتب عوامل موثر بر اهرم [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 77-90]

ج

 • جامعیت گزارشهای حسابداری تاثیر افشای محیط زیست، منابع انسانی و اهداف و برنامه های مدیریت بر تداوم فعالیت های شرکت ها [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 50-65]
 • جامعه حسابداران رسمی ایران بررسی تاثیر الزام آئین نامه حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (جامعه حسابداران رسمی ایران) بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 75-90]
 • جرایم مالی تئوری نمایندگی و جرایم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]
 • جریان نقد آزاد چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 38-55]
 • جریان نقد آزاد بررسی تاثیر چرخه عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 32-49]
 • جریان های نقدی بیشینه بررسی نقش بیشینگی سود و جریان های نقدی بر محتوای اطلاعاتی نسبی سود و جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 97-114]
 • جریان های نقدی متوسط بررسی نقش بیشینگی سود و جریان های نقدی بر محتوای اطلاعاتی نسبی سود و جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 97-114]
 • جزء تعهدی سود مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 34-53]
 • جزء جریان نقدی سود مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 34-53]
 • جهانی سازی نقش ها و مسئولیت های حسابداران مدیریت در عصر جهانی سازی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 102-115]

چ

ح

 • حاکمیت شرکتی بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 66-85]
 • حاکمیت شرکتی تقلب در صورت‌های مالی: نیاز به تغییر الگو به سمت حسابداری دادگاهی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 45-60]
 • حاکمیت شرکتی تاثیر انتخاب ارکان راهبری برقیمت گذاری سهام: مطالعه موردی شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 89-102]
 • حاکمیت شرکتی و نوسان سود تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 53-70]
 • حرفه حسابداری آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 99-114]
 • حرفه‌ی حسابداری بررسی تطبیقی نحوه برگزاری دوره‌ی دکتری حسابداری در ایران و دانشگاه‌های برتر دنیا [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 5-22]
 • حسابداران رفتار اخلاقی حسابداران تفاوت های بین عقاید و عمل [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 50-69]
 • حسابداران حرفه ای بررسی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 4-13]
 • حسابداران مدیریت نقش ها و مسئولیت های حسابداران مدیریت در عصر جهانی سازی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 102-115]
 • حسابداری بهای تمام شده گردش مواد مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 4-19]
 • حسابداری خارج از ترازنامه حسابداری خارج از ترازنامه: انگیزه‌ها، روش‌ها، پیامدها و راهکارها [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 5-16]
 • حسابداری دادگاهی تقلب در صورت‌های مالی: نیاز به تغییر الگو به سمت حسابداری دادگاهی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 45-60]
 • حسابداری مدیریت بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 4-23]
 • حسابداری مدیریت استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 104-123]
 • حسابداری مدیریت تئوری نمایندگی، شکل قرارداد پاداش و مدل های چند دوره ای نمایندگی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 82-97]
 • حسابداری مدیریت زیست محیطی مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 4-19]
 • حسابداری نسلی مدل مفهومی حسابداری نسلی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 56-65]
 • حسابدهی تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]
 • حسابرس توازن میان حسابرسی و بازاریابی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 18-31]
 • حسابرسی عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 88-103]
 • حسابرسی بررسی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 4-13]
 • حسابرسی حسابرسی مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 65-78]
 • حسابرسی اجتماعی تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]
 • حسابرسی اجتماعی حسابرسی مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 65-78]
 • حسابرسان بررسی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 4-13]
 • حساسیت اخلاقی پیش نیازهای رفتارهای غیر اخلاقی در شرکتها: ویژگی‌های پیروان همدست [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 21-38]
 • حساسیت سرمایه‌گذاری تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه­گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شرکت­های دارای محدودیت مالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 4-17]
 • حفظ شهرت فرضیه‌ها و پیامدهای تغییر حسابرس [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 69-84]
 • حق الزحمه حسابرسی نقش کمیته حسابرسی در تعدیل ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی با حق الزحمه و تخصص حسابرس [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 55-74]
 • حقیقت گویی رفتار اخلاقی حسابداران تفاوت های بین عقاید و عمل [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 50-69]
 • حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیامدهای آن [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 33-46]

خ

 • خالص جریانهای نقدی اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-48]
 • خطاهای ادراکی تاثیر عوامل غیر استدلالی در تصمیم گیری های مالی و مدیریت [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 98-109]

د

ر

 • راهبرد تمایز رابطه بین راهبرد کسب و کار، سیستم‌های کنترل مدیریتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 61-76]
 • راهبرد رهبری هزینه رابطه بین راهبرد کسب و کار، سیستم‌های کنترل مدیریتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 61-76]
 • راهبردهای اصلاحات بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 17-30]
 • راهبری شرکتی کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 49-70]
 • رتبه بندی عملکرد بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازرویکرد ترکیبی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 91-108]
 • رده سازمانی تأثیر تعهد حرفه‌ای و رده سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش‌کردن زمان به وسیله حسابرس: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رضایت شغلی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 5-20]
 • ریسک استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 104-123]
 • ریسک اعتباری بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک اعتباری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 53-68]
 • ریسک سیستماتیک ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-54]
 • ریسک غیرسیستماتیک ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-54]
 • رشد شرکت بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 79-94]
 • ریشه‌های بد اخلاقی درخت بد‌ اخلاقی حسابداری [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 87-98]
 • رضایت شغلی تأثیر تعهد حرفه‌ای و رده سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش‌کردن زمان به وسیله حسابرس: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رضایت شغلی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 5-20]
 • رفتار سیاسی نقش مدیریت سود و هموار سازی سود در رفتار سیاسی مدیران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 80-95]
 • رفتار سرمایه گذاران تاثیر اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‏ها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 91-112]
 • رقابت بازار محصول تاثیر رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 71-88]
 • رقابت در بازار محصول تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 31-44]
 • روابط سیاسی اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه‌های نمایندگی و روابط سیاسی [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 91-104]
 • روانشناسی مالکیت تاثیر عوامل غیر استدلالی در تصمیم گیری های مالی و مدیریت [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 98-109]
 • روش‌های حسابداری خارج از ترازنامه حسابداری خارج از ترازنامه: انگیزه‌ها، روش‌ها، پیامدها و راهکارها [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 5-16]

ز

 • زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) جهت افزایش سرعت و شفافیت درگزارشگری مالی شرکتها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 53-62]
 • زمان استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 104-123]
 • زمان تجمیعی تولید بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز) [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 54-69]
 • زنجیره گزارشگری مالی کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 49-70]

س

 • ساختار سررسید بدهی بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 17-30]
 • ساختار سرمایه مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 21-34]
 • ساختار سرمایه اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-48]
 • ساختار مالکیت معیارهای ارزیابی عملکرد در ساختارهای مختلف مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 61-76]
 • سیاست سود سهام بررسی تاثیر چرخه عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 32-49]
 • سیاست مالی رابطه انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت ها [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 30-49]
 • سرمایه در گردش تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 93-104]
 • سیستم اطلاعاتی حسابداری ویژگی های کیفی گزارشات سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مفید بودن کسب و کار الکترونیک در صنعت هتلداری ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 66-79]
 • سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 4-23]
 • سیستم‌های کنترل مدیریتی رابطه بین راهبرد کسب و کار، سیستم‌های کنترل مدیریتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 61-76]
 • سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه­گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شرکت­های دارای محدودیت مالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 4-17]
 • سنجه‌های اهرم جایگاه عامل زمان در سلسله‌مراتب عوامل موثر بر اهرم [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 77-90]
 • سهامداران خرد حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیامدهای آن [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 33-46]
 • سودآوری تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 93-104]
 • سود بیشینه بررسی نقش بیشینگی سود و جریان های نقدی بر محتوای اطلاعاتی نسبی سود و جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 97-114]
 • سود متوسط بررسی نقش بیشینگی سود و جریان های نقدی بر محتوای اطلاعاتی نسبی سود و جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 97-114]

ش

 • شاخص ضد انحصاری (هرفیندال) چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 38-55]
 • شدت ضعف در کنترل‌های داخلی تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 109-124]
 • شدت نقدینگی رابطه انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت ها [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 30-49]
 • شرکت اجتماعی صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 24-37]
 • شرکت‏های خانوادگی و غیرخانوادگی سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی: مطالعه تجربی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 14-29]
 • شرکت های دارای محدودیت مالی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه­گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شرکت­های دارای محدودیت مالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 4-17]
 • شکاف قیمتی رابطه انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت ها [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 30-49]
 • شناسایی به موقع زیان بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 17-30]

ص

 • صندوق سرمایه گذاری مشترک صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 24-37]
 • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-33]
 • صنعت بانکداری مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 19-34]
 • صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش مقایسه نقش صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود و صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش در اندازه‌گیری عملکرد استراتژیک [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 5-20]
 • صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود مقایسه نقش صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود و صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش در اندازه‌گیری عملکرد استراتژیک [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 5-20]
 • صورت‌های مالی متقلبانه تقلب در صورت‌های مالی: نیاز به تغییر الگو به سمت حسابداری دادگاهی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 45-60]

ض

 • ضریب پاسخ سود ارتباط ارزشی و اطلاعات حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 5-16]
 • ضعف در کنترل‌های داخلی تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 109-124]

ط

 • طول چرخه‌‌‌‌ی عملیاتی تاثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه‌‌‌‌ی محافظه‌‌‌‌کاری و انحراف پیش‌‌‌‌بینی سود [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 95-112]

ع

 • عامل زمان جایگاه عامل زمان در سلسله‌مراتب عوامل موثر بر اهرم [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 77-90]
 • عدم اطمینان محیطی تاثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه‌‌‌‌ی محافظه‌‌‌‌کاری و انحراف پیش‌‌‌‌بینی سود [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 95-112]
 • عرضه اولیه و کمتر قیمت‌گذاری سهام تاثیر انتخاب ارکان راهبری برقیمت گذاری سهام: مطالعه موردی شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 89-102]
 • علائم هشداردهنده عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 103-120]
 • عمق بازار بررسی رابطه بین عمق بازار و اختلاف بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 5-16]
 • عملکرد تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-33]
 • عملکرد رابطه بین راهبرد کسب و کار، سیستم‌های کنترل مدیریتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 61-76]
 • عملکرد مالی بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازرویکرد ترکیبی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 91-108]
 • عوامل تعیین کننده مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 34-53]
 • عوامل غیر استدلالی تاثیر عوامل غیر استدلالی در تصمیم گیری های مالی و مدیریت [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 98-109]

غ

 • غیرانتفاعی صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 24-37]

ف

ق

 • قرارداد انگیزشی تئوری نمایندگی، شکل قرارداد پاداش و مدل های چند دوره ای نمایندگی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 82-97]
 • قرآن بررسی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 4-13]
 • قیمت پیشنهادی خرید بررسی رابطه بین عمق بازار و اختلاف بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 5-16]
 • قیمت پیشنهادی فروش بررسی رابطه بین عمق بازار و اختلاف بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 5-16]
 • قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 79-94]
 • قوانین و مقررات حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیامدهای آن [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 33-46]

ک

 • کارایی بازار سهام بررسی رابطه‌ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بی‌طرفانه بودن پیش‌بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 23-38]
 • کارایی شرکت تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 31-44]
 • کاربرد منحنی فراگیری در صنعت بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز) [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 54-69]
 • کارت امتیاز متوازن تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]
 • کاهش ارزش بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 5-16]
 • کشورهای مختلف مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 19-34]
 • کیفیت استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 104-123]
 • کیفیت مدیریت کیفیت جامع؛ حلقه ارتباط درون و بیرون سازمان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 75-90]
 • کیفیت اقلام تعهدی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-54]
 • کیفیت حجم مبادلات سهام تاثیر اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‏ها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 91-112]
 • کیفیت حسابرسی حضور همزمان حسابرسان در سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکتها افزایش مخاطرات اخلاقی یا افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 96-113]
 • کیفیت حسابرسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه نمایندگی، مدیریت سود و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 86-101]
 • کیفیت حسابرسی فرضیه‌ها و پیامدهای تغییر حسابرس [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 69-84]
 • کیفیت سود مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 34-53]
 • کیفیت سود ارتباط ارزشی و اطلاعات حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 5-16]
 • کیفیت سود تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 109-124]
 • کمتر از واقع گزارشکردن زمان تأثیر تعهد حرفه‌ای و رده سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش‌کردن زمان به وسیله حسابرس: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رضایت شغلی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 5-20]
 • کمیته حسابرسی نقش کمیته حسابرسی در تعدیل ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی با حق الزحمه و تخصص حسابرس [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 55-74]
 • کمیتۀ حسابرسی بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 39-52]
 • کم سرمایه گذاری و کارایی سرمایه گذاری تاثیر رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 71-88]
 • کنترل های داخلی کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 49-70]
 • کنترل‌های داخلی از ایزو تا کوزو: راهی که باید رفت [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 63-74]

گ

 • گزارش عملکرد تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]
 • گسترش اعتبار بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک اعتباری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 53-68]

م

 • مالیات مدل مفهومی حسابداری نسلی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 56-65]
 • مالکیت خانوادگی معیارهای ارزیابی عملکرد در ساختارهای مختلف مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 61-76]
 • مالکیت خصوصی معیارهای ارزیابی عملکرد در ساختارهای مختلف مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 61-76]
 • متغیر وابسته مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 34-53]
 • مثلث سمی پیش نیازهای رفتارهای غیر اخلاقی در شرکتها: ویژگی‌های پیروان همدست [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 21-38]
 • محافظه‌کاری چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 38-55]
 • محافظه‌کاری تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه نمایندگی، مدیریت سود و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 86-101]
 • محافظه‌‌‌‌کاری تاثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه‌‌‌‌ی محافظه‌‌‌‌کاری و انحراف پیش‌‌‌‌بینی سود [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 95-112]
 • محافظهکاری حسابداری بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 17-30]
 • محتوای اطلاعاتی نسبی بررسی نقش بیشینگی سود و جریان های نقدی بر محتوای اطلاعاتی نسبی سود و جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 97-114]
 • مخاطرات اخلاقی حضور همزمان حسابرسان در سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکتها افزایش مخاطرات اخلاقی یا افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 96-113]
 • مدیریت بازاریابی مدیریت کیفیت جامع؛ حلقه ارتباط درون و بیرون سازمان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 75-90]
 • مدیریت ریسک تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 53-70]
 • مدیریت سود نقش مدیریت سود و هموار سازی سود در رفتار سیاسی مدیران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 80-95]
 • مدیریت سود تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه نمایندگی، مدیریت سود و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 86-101]
 • مدیریت سود بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 5-16]
 • مدیریت سود راهکارهای اسلامی برای مدیریت سود [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 71-86]
 • مدیریت سود بررسی تاثیر الزام آئین نامه حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (جامعه حسابداران رسمی ایران) بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 75-90]
 • مدیریت سود تعهدی بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 39-52]
 • مدیریت عملکرد تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]
 • مدیریت کیفیت جامع مدیریت کیفیت جامع؛ حلقه ارتباط درون و بیرون سازمان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 75-90]
 • مدیریت مالی بخش عمومی بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 17-30]
 • مدرنیسم تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]
 • مدل خطی سلسله‌مراتبی جایگاه عامل زمان در سلسله‌مراتب عوامل موثر بر اهرم [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 77-90]
 • مدل فاما و فرنچ (FAMA & FRENCH) ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-54]
 • مدل کپ ام (CAPM) ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-54]
 • مدل های درماندگی مالی بررسی تحلیلی درماندگی مالی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 47-64]
 • مراکز سود مقایسه نقش صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود و صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش در اندازه‌گیری عملکرد استراتژیک [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 5-20]
 • مسئولیت حسابرسی مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 65-78]
 • مسئولیت اجتماعی افشای مسئولیت اجتماعی در عصر بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 70-81]
 • مسئولیت اجتماعی شرکت بررسی رابطه‌ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بی‌طرفانه بودن پیش‌بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 23-38]
 • مسئولیت اجتماعی شرکتی حسابرسی مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 65-78]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 19-34]
 • معیارهای ارزیابی عملکرد تئوری نمایندگی، شکل قرارداد پاداش و مدل های چند دوره ای نمایندگی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 82-97]
 • معیارهای ارزیابی عملکرد معیارهای ارزیابی عملکرد در ساختارهای مختلف مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 61-76]
 • منحنی فراگیری بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز) [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 54-69]

ن

 • نرخ رشد سودعملیاتی تاثیر افشای محیط زیست، منابع انسانی و اهداف و برنامه های مدیریت بر تداوم فعالیت های شرکت ها [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 50-65]
 • نرخ رشد فروش تاثیر افشای محیط زیست، منابع انسانی و اهداف و برنامه های مدیریت بر تداوم فعالیت های شرکت ها [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 50-65]
 • نسبت سودآوری رابطه انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت ها [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 30-49]
 • نسبت های مالی مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 21-34]
 • نسبت‌‌‌های مالی نگاهی به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از منظر تحلیل بنیادی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 31-46]
 • نظارت خارجی تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-33]
 • نظریه نمایندگی چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 38-55]
 • نقش حسابدارن مدیریت نقش ها و مسئولیت های حسابداران مدیریت در عصر جهانی سازی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 102-115]
 • نیکوکاری صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 24-37]
 • نیکولو ماکیاولی تئوری نمایندگی و جرایم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]
 • نوروفاینانس تاثیر عوامل غیر استدلالی در تصمیم گیری های مالی و مدیریت [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 98-109]
 • نوسان‌های جریان نقدی عملیاتی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه­گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شرکت­های دارای محدودیت مالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 4-17]

و

ه

 • هیجان تاثیر عوامل غیر استدلالی در تصمیم گیری های مالی و مدیریت [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 98-109]
 • هرم بقاء استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 104-123]
 • هزینه سرمایه اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-48]
 • هزینه نمایندگی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه نمایندگی، مدیریت سود و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 86-101]
 • هزینه نمایندگی و قرارداد بدهی بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 17-30]
 • هزینه‌های نمایندگی اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه‌های نمایندگی و روابط سیاسی [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 91-104]
 • همگرایی آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 99-114]
 • هموار سازی سود نقش مدیریت سود و هموار سازی سود در رفتار سیاسی مدیران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 80-95]

ی