بررسی مفهومی لزوم تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کوشیار، رشت، ایران

چکیده

در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می­دهد که مهم­ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت­های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت­های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش­ برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش­های بین­المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون­گذاری بین­المللی و دولت­ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت­های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون­گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می­باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام­های برداشته شده توسط نهادهای قانون­گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین­المللی مرتبط با صورت­های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت­های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت­های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می­پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت­های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت­ها و نهادهای قانون­گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش­های مالی ایفا می­کنند.

کلیدواژه‌ها