تقلب و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز، ایران

2 دکترای حسابداری دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

تقلب یکی از مهم‌ترین تهدیدهایی است که در عصر حاضر سازمان‌ها با آن‌ها مواجه‌اند. پژوهش‌ها نشان داده است که در زمینه تقلب، مهم‌ترین عامل، انسان می‌باشد. از سوی دیگر، روانشناسی اجتماعی بیان می‌کند که حضور و تاثیر دیگران بر رفتار انسان اثرات عمده‌ای داشته و جزء عوامل موثر تشکیل دهنده رفتار انسان است. در این پژوهش‌ها کنشگران و بازیگران را نه به‌عنوان افراد مستقل، بلکه به‌عنوان افراد تثبیت شده‌ای در سیستم‌ها و شبکه‌های اجتماعی در نظر می‌گیرند. یکی از تکنیک‌های جدید در زمینه مطالعه این روابط، تحلیل شبکه اجتماعی است. تحلیل شبکه اجتماعی، تکنیکی است که روابط بین افراد را در یک مساله خاص تجزیه و تحلیل می‌کند و به اندازه‌گیری جنبه‌های اجتماعی، به‌منظور شناسایی و درک روابط میان آن‌ها می‌پردازد. هدف این پژوهش تشریح کاربرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی در بررسی تقلب است.

کلیدواژه‌ها