درخت بد‌ اخلاقی حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

همه انسان‌ها در زندگی خود با معضلات اخلاقی رو برو می‌شوند. مدیران، حسابداران و حسابرسان نیز هیچ تفاوتی با سایر انسان‌ها ندارند. آنها در حرفه خود با موقعیت‌های متعددی رو برو می‌شوند‌ موقعیت‌هایی که وسوسه می‌شوند تا عمل غیر اخلاقی انجام دهند. در این مقاله با الهام از درخت سمی "مانچینیل" که در جزایر کارائیب می‌روید، الگویی ارائه می‌شود که با استفاده از رویکرد استقرایی در فرآیند نظریه‌پردازی، 5 پیامد عمده ناشی از رفتارهای غیر اخلاقی در حسابداری پیش‌بینی و همچنین با بکارگیری رویکرد قیاسی، 5 فرضیه به‌عنوان ریشه اصلی این پدیده معرفی می‌گردد. مَثَل پدیده بد‌اخلاقی، مَثَل شریان‌های فاضلاب‌هایی است که پیوسته وارد دریاچه‌ای می‌شود و ماهیان آن دریاچه که حیات و ممات‌شان وابسته به آب است، به مَثابه آدمیان یک شهر می‌باشند. با انباشته شدن جریان اسفناک گندآب‌ها به درون دریاچه، به تدریج شاهد مرگ گروهی و نابودی دسته‌جمعی ماهیان خواهیم بود. بنابراین برای بر‌طرف نمودن مشکلات و معضلات اخلاقی، یافتن ریشه و علت وجودی آنها، اولین و مؤثرترین اقدام در جهت خنثی نمودن اثرات آن است. چرا که به قول معروف " آب را از سرچشمه باید بست ".

کلیدواژه‌ها