چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده

براساس ادبیات حسابداری بهای تمام‌شده، بین هزینه‌ها و حجم فعالیت، رابطه‌ای متقارن وجود دارد، اما پژوهش‌های اخیر حاکی از آن هستند که شدت کاهش هزینه‌ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کم‌تر از شدت افزایش هزینه‌ها در اثر افزایش حجم فعالیت است. به این رفتار نامتقارن، چسبندگی هزینه‌ها گفته می‌شود. بنابراین، پس از بررسی مفهوم، انواع و دلایل چسبندگی هزینه، رابطه این مفهوم با نظریه نمایندگی، محافظه‌کاری مشروط، پیش‌بینی سود و پیش‌بینی مدیران، شاخص ضد انحصاری (هرفیندال) و جریان نقد آزاد مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین، از آنجائی‌که با بررسی بخش پیشینه‌ موجود در پژوهش‌های داخلی، به حداکثر چهار مقاله داخلی به‌عنوان تنها پژوهش‌های انجام شده در حوزه چسبندگی هزینه در ایران، اشاره شده‌است؛ برای ارائه دید وسیع‌تری از مفهوم چسبندگی هزینه، نزدیک به 40 مقاله در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها