رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علوم و فنون بابل

2 مدرس موسسه غیر انتفاعی علامه محدث نوری (ره)

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لاهیجان

10.22034/iaas.2013.105422

چکیده

تئوری معمولاً از طریق فرآیند تحقیق، تدوین و تکمیل می شود.اکنون چالش اساسی تحقیقات حسابداری نبود تئوری جامعی درباره حسابداری است که بتوان تحقیقات حسابداری را بر مبنای آن انجام داد.با این وجود محققان جهت جامع تر شدن تئوری حسابداری از رویکرد های جدیدی در تحقیقات اخیر خود استفاده نموده اند.این مقاله نیز به بررسی تحقیقات دستوری و اثباتی و نقش رویکرد سودمندی در تصمیمات ، تحقیقات تفسیری و انتقادی در توسعه تئوری حسابداری می پردازد.تمامی این پیشرفت ها برای حسابداری مفید است زیرا آنها با وارد کردن رویکردهای متنوع تحقیقاتی در حوزه حسابداری در نهایت موجب بهبود وضعیت تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری خواهند شد.

کلیدواژه‌ها