بررسی رابطه حجم سهام شناور آزاد با شاخص‌های تعیین کننده ساختار صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

10.22034/iaas.2012.105367

چکیده

       هدف تحقیق حاضر بررسی نقش ساختار صورت ­های ­مالی شرکت­ها در تعیین حجم سهام شناورآزاد می­باشد. در این پژوهش اطلاعات 4ساله(1385-1382) مربوط به 134شرکت ­پذیرفته­شده در بورس ­اوراق­بهادار ­تهران گردآوری و مورد ­بررسی قرار­گرفته­ فرضیه­های تحقیق از طریق رگرسیون­ چند­متغیره آزمون گردید. بدین منظور شاخص­های معرف­ساختار­صورت­های­مالی هر­سال (متغیرمستقل) براساس دو رویکرد ترازنامه­ای و سودوزیانی با سهام­شناور­آزاد سال­بعد(متغیر وابسته) در یک مدل­های رگرسیون چند متغیره مورد بررسی و فرضیه­های دوگانه برهمین اساس مورد­آزمون قرارگرفتند.
       یافته­های تحقیق مبین این امر می­باشد که در نمونه مورد­بررسی، بین حجم­   سهام­شناورآزاد سالانه و شاخص­های معرف ساختار­صورت­های­مالی سال ­ماقبل آن رابطه معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها