کلیدواژه‌ها = افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تئوریهای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 36-53

راضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری