کلیدواژه‌ها = تئوری مشروعیت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 5-16

سید حسین سجادی؛ رحیم بنایی قدیم


2. عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 32-43

ولی خدادادی؛ رحیم بنایی قدیم


3. کاربرد تئوریهای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 36-53

راضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری