کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی شرکتی
تعداد مقالات: 1
1. حسابرسی مسئولیت اجتماعی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 65-78

سید علی حسینی؛ مریم فرخنده دیسفانی