نویسنده = غلامرضا کردستانی
تعداد مقالات: 2
1. شاخص‌های ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 5-16

غلامرضا کردستانی؛ مریم محمدی


2. بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 17-30

غلامرضا کردستانی؛ امیرهادی مهدوی مقدم