نویسنده = سید حسین سجادی
تعداد مقالات: 3
1. سیر تکاملی هزینه‌یابی محصولات و خدمات

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 5-22

سید حسین سجادی؛ حامد اناری قره‌قشلاقی؛ محمد ابراهیم بابایی ورنوسفادرانی


2. بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 5-16

سید حسین سجادی؛ رحیم بنایی قدیم


3. حسابداری فرامتغیر

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 4-15

سید حسین سجادی؛ یحیی شیری؛ ناهید محمدی