آزمون تجربی و بررسی امکان استفاده از مدل‎های CAPM سنتی و‎ MCAPM در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیآت علمی دانشگاه الزهرا

2 دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

نتایج پژوهش‎های تجربى در بازار سرمایه بیانگر آن است که قیمت‏گذارى اوراق بهادار به گونه‏اى است که کسانى ریسک بیشترى پذیرفته‏اند، در بلندمدت بازده بیشترى نیز به دست می‎آورند. از اینرو تاکنون مدل‎های مختلفی جهت تبیین‏ رابطه بین ریسک و بازده مطرح بوده که در راستای این مدل‎ها، مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای اصلاح شده (MCAPM) به عنوان دیگر مدل‎های قیمت‎گذاری و همچنین به عنوان یکی از نسخه‎های مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای (CAPM) مطرح شده است. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی آزمون تجربی این مدل در بورس تهران گام برداشته که نتایج نشان می‎دهد مدل MCAPM قدرت توضیح‎دهندگی بیشتری در مقایسه با CAPM سنتی در رابطه با بازده سهام داشته است. به عبارتی دیگر افزودن یک متغیر در مدل سنتی منجربه بهبود آن گردیده است.

کلیدواژه‌ها