مروری بر حسابداری محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

10.22034/iaas.2021.138400

چکیده

باتوجه به رشد و توسعه کارخانه­ها و همچنین آلاینده­های مرتبط با آن­ها، حسابداری محیط زیست در سال­های اخیر توجه بسیاری از محققان رشته حسابداری و حامیان محیط زیست را به خود جلب کرده است. مدیریت بهینه هزینه­های زیست محیطی باعث اجرای بهتر سیستم مدیریت محیط زیست شده و مزایای مهمی برای جامعه و موفقیت واحد تجاری دارد. حسابداری محیط زیست به عنوان یکی از زیرمجموعه­های حسابداری در طول سال­های گذشته توسعه پبدا کرد و با افزایش تمرکز جامعه پیرامون مباحث زیست محیطی، حسابداری نقش ویژه­ای در راستای اندازه گیری عملکرد شرکت بر عهده خواهد داشت.
در این تحقیق به بررسی مفاهیم، اهداف، کاربرد، گزارشگری و حسابداری محیط زیست و مزایا و معایب حسابداری زیست محیطی پرداخت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها