کاربرد فرآیندهای تصادفی از نوع زنجیره های مارکف در حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان

10.22034/iaas.2021.131415

چکیده

در خصوص استفاده از مباحث مربوط به فرآیندهای تصادفی در حوزه‌های مختلف دانش بشری استفاده‌های گوناگونی به‌عمل‌آمده است. ازجمله فرآیندهای بسیار مهمی که در فرآیندهای تصادفی موردمطالعه قرار می‌گیرد، فرآیند مارکوف می‌باشد. مطالعه این نوع فرآیند در شاخه‌های علوم پایه و مهندسی جهت درک رفتار پدیده‌ها و مدل‌سازی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. اما به‌کارگیری این نوع فرآیند تنها محدود به علوم پایه و مهندسی نبوده و می‌توان از آن در حوزه‌های مختلف علوم انسانی به‌منظور مدل‌سازی استفاده نمود. به‌عنوان‌مثال، در حوزه جمعیت‌شناسی برای پیش‌بینی جمعیت نسل‌های آینده و یا در زمینه روانشناسی برای پیش‌بینی رفتار افراد فرآیند مارکوف می‌تواند کمک‌کننده باشد. با توجه به اینکه تابه‌حال طرح مفاهیم فرآیندهای تصادفی در حوزه حسابداری در سطح مقالات و تحقیقات بین‌المللی و داخلی بسیار محدود بوده است، در این مقاله سعی گردیده است تا مفاهیم نظری مربوط به فرآیندهای تصادفی بیان‌شده و سپس به بیان زنجیره‌های مارکوف و نمونه کاربردهای آن اشاره نماییم.

کلیدواژه‌ها