عوامل مؤثر بر خطاهای حافظه در قضاوت و تصمیم‌گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 استاد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 استادیار حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران

10.22034/iaas.2021.131412

چکیده

فرآیندهای حافظه یکی از بخش‌های اصلی در فرآیند قضاوت و تصمیم­گیری محسوب می‌شوند؛ بنابراین به­طور عمده­ای بر فعالیت حسابداران و حسابرسان اثرگذار است. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به دو هدف است. اولا به بررسی نقاط قوت و محدودیت­های مطالعات صورت پذیرفته پیشین پیرامون تأثیر حافظه بر قضاوت­ها و تصمیم­گیری­ها در حوزه حسابداری و حسابرسی می­پردازد. ثانیا، درصدد ارائه مدلی است که نقش‌های حافظه را با عوامل مؤثر بروز سوگیری‌ها و خطاها در فرآیندهای قضاوت و تصمیم‌گیری در هم آمیزد. این مدل چارچوبی سودمند برای آن دسته از پژوهش‌های آتی حسابداری و حسابرسی محسوب می‌شود که بجای تنها در نظر گرفتن مغز بعنوان یک «جعبه سیاه» به دنبال کشف دلایل اصلی سوگیری‌های شناختی و خطاها در فرآیند پردازش اطلاعات هستند و مباحث مربوط به حافظه را در تحقیقات حسابداری و حسابرسی می­توانند دنبال نمایند. این مطالعه می­تواند شروع مناسبی برای در نظرگرفتن حافظه در تحقیقات این حوزه باشد.

کلیدواژه‌ها