معرفی آخرین پیشرفت در استانداردگذاری حسابداری جهان: نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

10.22034/iaas.2020.119843

چکیده

بررسی شکل و محتوای استانداردهای حسابداری آمریکا همواره مورد توجه پژوهشگران و فعالان حوزه حسابداری بوده است. هیئت استانداردهای حسابداری مالی در سال 2009 میلادی، استانداردهای حسابداری امریکا را با استفاده از مدلی تحت عنوان نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری بر اساس 90 موضوع سازمان‌دهی کرده است. این نظام جایگزین نظام قبلی شماره‌گذاری استانداردهای حسابداری آمریکا شده است. هر موضوع حداقل از یک عنوان و هر عنوان از چند بخش، و هر بخش از چند پاراگراف تشکیل شده است. در فرایند کدگذاری استانداردها، بخش‌ها ازنظر ماهیت و محتوا (به‌عنوان مثال بر اساس دامنه، شناخت، اندازه‌گیری و...) تقسیم‌بندی شده‌اند. هدف از کدگذاری استانداردهای حسابداری، کاهش پیچیدگی‌های موجود، نظم بخشیدن به استانداردهای وضع‌شده و دسترسی آسان به استانداردهای حسابداری از طریق کدهای تعریف‌شده برای هر استاندارد می‌باشد. از سال 2009 میلادی به بعد، استاندارد جدیدی در حسابداری امریکا منتشر نمی‌شود، بلکه درواقع یکی از کدهای نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری به‌روز می‌شود. این نوشته، شکل و اهداف نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری آمریکا و فرایند کدگذاری این استانداردها را برای نخستین بار در ایران معرفی و تشریح می‌نماید

کلیدواژه‌ها